12509264-R94nK

lärlingsprogram enligt R. Sharath Jois och Sri K Pattabhi Jois metod

Kortfattad beskrivning av kursens upplägg:
Steg 1: Fokus ligger på den egna träning, leda grundkurser samt på att fördjupa sig i filosofins olika delar. Vi börjar med en introduktionskurs i filosofi samt en hemtentamen. Vi tittar in på Sadhana Pada (dvs det andra avsnittet i Yoga Sutra som beskriver de 5 första stegen i den åttafaldiga vägen). Varje sutra ska översättas och tolkas personligt genom att härleda till någonting ur det verkliga livet. Vi tittar även på vad ställningarna är bra för. Du lär dig leda fram till och med Parsvottanasana och nedvarvningen.
Praktiskt och pedagogiskt tittar vi mycket på grundkurs upplägg. Du kommer få pröva leda redan på denna nivå och jag kommer titta på när du leder och ge dig feedback samt guidning inför varje lektion.
När detta steg är avklarat kommer du kunna leda Basic 1 klasser och grundkurser.

Steg 2: Under denna period går vi in mer på hands-on justeringsteknik och verbal justeringsteknik. Vi fokuserar på den stående serien, de första sittande och nedvarvningen i sin helhet. Den egna praktiken är fortfarande i fokus. I filosofin går vi över på att studera den första padan, som är det första kapitlet i Yoga Sutra; Samadhi Pada. Även dessa sutror ska översättas och tolkas personligt. Studier i vad ställningarna är bra för ingår.
Du kommer successivt ta deltagarna längre in i serien genom en kurs där du till slut leder dem till Janusirsana A och nedvarvningen. När detta steg är avklarat kommer du kunna leda Basic 1 och 2 samt grundkurser och fortsättningskurser. Du kommer även kunna ge vissa justeringar.

Steg 3: Under det sista steget blir det fler hands-on justeringar. Fokus ligger på ställningar fram till och med Navasana samt den viktiga nedvarvningssekvensen. Du kommer kunna leda halva serien och ge lättare justeringar i ställningarna. Under detta sista steg får du välja om filosofiarbetet ska innebära en fördjupning av Baghavad Gita, Hatha yoga pradipika eller av de två sista kapitlen i Yoga Sutra; Vibhuti Pada – där man får insikt om att den inre resan är svår att läsa sig till. Kaivala Pada – som handlar om hur man hittar balansen i livet samtidigt som man upplever att allt är ett; hur man utför arbete dag för dag utan att slukas upp av det. 

Genomgående under alla tre stegen fördjupar vi oss i hur man kan undervisa på säkrast möjliga sätt, hur man kan ge råd för att minimera risken för skador och vad man kan tänka på ur rehabiliteringshänseende. Grunderna i Ayurveda ingår också som en del i kursen.

Målet är att du ska känna dig trygg i din nya yrkesroll som Ashtanga yogalärare.
Boka workshop (för alla) och information (de som vill) här!
Prisbild:
Steg 1: 36 000kr exkl moms på 6%
Steg 2 och steg 3 28 000kr exkl moms på 6% vardera

Det går bra att delbetala kursen. Jag skickar en faktura med 30 dagars betalningstid.
Skulle du upptäcka att du vill gå en annan väg, går det givetvis bra att hoppa av kursen. Kursavgiften för det steget du går ska dock betalas in i sin helhet..

Ann Svärdfelt

Lite om Ann
Jag började yoga som 18 åring, men hade ett uppehåll av just asanas träning på 10 år mellan 20-30. Efter 6 år som Produktchef i Telekombranschen sadlade jag om och bytte livsstil i början av 2000-talet. 2004 hittade jag Ashtanga yogan. 2005 mötte jag Sri K Pattabhi Jois och Sharath (som nu är min lärare). 2011 blev jag auktoriserad lärare av R. Sharath Jois i Mysore.  
2006 startade jag Yogashala i Östersund, som jag sedan drev i 8 år. Jag har lärt upp lärare sedan starten i Östersund. Alla har utbildats i ett lärlingsprogram.
Ayurveda ligger mig också varmt om hjärtat. Jag är en av Sveriges idag 30 certifierade Ayurvediska hälsorådgivare. Man kan läsa mer om den utbildningen på www.ayurveda-akademin.se. Utöver att undervisa yoga  ger jag hälsokonsultationer, håller föreläsningar i ämnet samt är en del av lärarteamet på den skola jag själv utbildade mig på; Ayurveda Akademin i Stockholm. 
Utöver det har jag verkat som inspiratör för Yoga för barn i Sverige. 2006 kom min bok ut i ämnet. Denna bok säljer fortfarande väldigt bra och jag blir ofta påmind om hur mycket den används då jag titt som tätt får mail från användare som uppskattar boken runt om i landet.
Jag har också läst ett flertal kurser på Universitetet, bland annat pedagogik och idrottspsykologi. Utöver det har hon en fil.kand examen i internationella relationer med språk. Yogans filosofi ligger mig varmt om hjärtat